AGRO24  Agro24   

SENÁŽNÍ ŽOKY SACCUS

SENÁŽNÍ ŽOKY SACCUS

Senážní žoky jsou atraktivní variantou pro hospodáře, kteří senážují v kulatých balících, ale nemají k dispozici ovíječku balíků.

Na slisovaný balík o průměru 125cm nebo 150cm založíme žok SACCUS, uvážeme v horní části tak, aby jsme zamezili přístupu vzduchu a anaerobní proces fermentace může začít.

Touto metodou ušetříme čas,finance (levnější než stretchová fólie), nemusíme investovat do nákupu ovíjecího stroje nebo platit za službu ovinutí. Velkou výhodou je časová nezávislost.

Pracovní postup:

Na hrot nebo do kleští si z čela přizvedneme senážní balík do pohodlné výšky a navlečeme žok. Poté senážní balík v polouzavřeném žoku postavíme "na čelo" na připravené místo, kde balík zůstane až do zkrmení.
Horní zbývající konec žoku stáhneme a skroutíme co nejtěsněji a motouzem nebo stahovací plastovou páskou uvážeme smyčku.
Dalším velice důležitým úkonem je zbývající konec stáhnout do tzv. husího krku a uvázat druhou smyčku. Takto perfektně uzavřený žok představuje plnohodnotnou alternativu k balení do stretchové fólie. Zbývající vzduch obsažený v žoku je následně spotřebován "vydýchán" a při dobré fermentaci vytlačen vznikajícím oxidem uhličitým.

Důsledně dodržujte pokyny a pracovní postupy zde uvedené.

Vyhrazené místo na skladování žoků nesmí obsahovat ostré předměty, strniště, suché lodyhy trav, atd. Nejlépe položit podkladovou plachtu nebo jinak zamezit průrazu fólie.
Nepřevážejte ani nemanipulujte s plnými žoky, předejte tím případnému poškození fólie a ztrátě krmiva!!!
Uvázání jedné smyčky je nedostatečné, dochází k průniku vzduchu a vlhkosti - ztráta krmiva!!!
Vždy uvazujte druhou smyčku přes "husí krk".
Odsávání zbylého vzduchu z žoku není nutné, POZOR v případě odsátí většího množství vzduchu z žoku hrozí prasknutí fólie vlivem probíhajících fementačních procesů

Žoky SACCUS jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, jsou opatřeny UV stabilizátory, které zaručují trvanlivost výrobku po dobu nejméně 12 měsíců.
Pro případ prodloužení garantované záruční doby doporučujeme překrytí žoků stínící/zakrývací plachtou CARBASUS před slunečním svitem.

CZK
CZK
Senážní žoky SACCUS jsou atraktivní variantou pro

naše cena 75,00 CZK (3,13 EUR)

img


Senážní žoky jsou atraktivní variantou pro

naše cena 95,00 CZK (3,96 EUR)

img


Opravná lepící páska šířka 10 cmdélka návinu 10

naše cena 125,00 CZK (5,21 EUR)

img

NDMzM